Άλμπουμ Φωτογραφιών

Βαρκελώνη – Ισπανία


Κωνσταντινούπολη – Τουρκία